Artykuły:
O przydomku Montwid używanym przez Dmochowskich
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 8 (19), 2008, Strony 193 - 198