Artykuły:
Uwagi i sprostowania
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 8 (19), 2008, Strony 207 - 208