Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 1234 > >>

A comment on the concept of desire satisfaction and the Mises-Hayek dehomogenization debate

AbstractDownload articleDownload article

calculation debate, comparative economic systems, desire satisfaction, dispersed information, entrepreneurship, intellectual division of labor, knowledge problem

A Note on Collective Action, Cooperation, Collusion, and Voluntary Production of Public Goods

AbstractDownload articleDownload article

collective action problem, public goods

About basic terms regarding judicial sentences. Remarks in the context of the Polish Penal Code

AbstractDownload articleDownload article

judicial sentencing, penal reaction, sentencing principles, judicial sentencing guidelines

Czy możliwe jest kulturoznawstwo aktywistyczne? Partycypacja w perspektywie filozofii praxis

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.2

AbstractDownload articleDownload article

participation, activism, activist research, participatory action research, contructivism, realism, praxis, social practice, cultural theory, cultural studies, cultural research

Rola kategorii równości w modelu społecznych relacji komunikacyjnych Jürgena Habermasa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.12

AbstractDownload articleDownload article

równość, komunikacja, działania komunikacyjne, sfera publiczna, społeczeństwo obywatelskie, demokracja, władza polityczna, stanowienia prawa, equality, communication, communicative actions, public sphere, civil society, democracy, political power, legislation

„It’s ComforTable“: Ansätze zur Erforschung von Interaktionen an Tabletop- Displays im Ausstellungsraum

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.35.8

AbstractDownload articleDownload article

persuasion, interactive actions, multi-user interaction, the architecture of space, interaction on multi-touch tabletops, interaction in a real environment

Precedensowy charakter uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.3

AbstractDownload articleDownload article

prawo precedensowe, działanie precedensów, źródła prawa, precedensy, orzecznictwo sądowe, zamknięty katalog źródeł prawa, wykładnia prawa, współczesne przemiany w stosowaniu prawa, prawotwórcza rola sądów administracyjnych, prawo sędziowskie, uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, precedent law, action precedents, source of law, precedents, jurisprudence, closed catalog of law sources, interpretation of the law, modern transformations in the use of law, law making rol e of administrative courts, court law, judge law, resolutions of the Supreme Administrative Court

Zarządzanie relacjami z klientem w spółkach portfelowych funduszu inwestycyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.12

AbstractDownload articleDownload article

marketing transakcyjny, koncepcja produkcyjna, koncepcja sprzedaży, orientacja marketingowa, orientacja relacyjna, orientacja na wartość klienta, zintegrowana komunikacja z klientami, transactional marketing, production concept, sales concept, marketing orientation, relation orientation, customer value orientation, integrated customer communication

Ogólne dyrektywy wymiaru kary za wykroczenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.41.7

AbstractDownload articleDownload article

infraction, judicial sentencing, directives of the sentencing for infractions

Remarks on Pickands’ theorem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.37.2.10

AbstractDownload articleDownload article

Stationary Gaussian process, supremum of a process, Pickands constant, fractional Brownian motion

Fractional negative binomial and Pólya processes

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.38.1.5

AbstractDownload articleDownload article

Fractional negative binomial process, fractional Pólya process, fractional Poisson process, infinite divisibility, Lévy process, PDEs

Zdolność do wyrażenia zgody na zabieg przez pacjenta a zdolność do czynności prawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.10

AbstractDownload articleDownload article

ability to civil actions, patient’s rights, consent to medical treatment, medical law

Go to page: << < 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout