Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12345678910 > >>

Écrire, c’est tenir « information man » n°2

AbstractDownload articleDownload article

literature, artist’s book, existence, activity, art, language function, literatura, książka artysty, egzystencja, aktywność, sztuka, funkcja języka

Artistes/copistes

AbstractDownload articleDownload article

artist, text, copy, operation and writing and rewriting, the passage of time, art, artysta, tekst, kopiowanie, pisanie i przepisywanie, upływ czasu, sztuka

Między wierszem a obrazem. Pojęcie „ram” w warsztacie językowo-wizualnym Stanisława Dróżdża

AbstractDownload articleDownload article

dróżdż, poezja konkretna, matematyka, konceptualizm, ramy, stanislas dróżdż, concrete poetry, concept art, mathematics, frameworks

Literatura. Film. (Szkic o powinowactwie)

AbstractDownload articleDownload article

synteza sztuk, powinowactwo sztuk, słowo i obraz, obraz literacki a obraz filmowy, adaptacja, gesamtkunstwerk, affinity arts, word and image, the literary image and the film image, adaptation

Das geeinte Europa der getrennten Arbeitsmärkte? Eine diskursanalytische Untersuchung zur Arbeitsmigration in der EU des 21. Jahrhunderts

AbstractDownload articleDownload article

discourse analysis, politolinguistics, analysis of German newspaper articles from 2005 and 2013/2014, work-related migration

Głoska. Próba definicji dla potrzeb badań wymowy cudzoziemskiej

AbstractDownload articleDownload article

phone, phoneme, speech sound, segmental articulation, phonetics

Backlash, czyli czego obawiają się twórcy najnowszej dramaturgii czeskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.4

AbstractDownload articleDownload article

Czech Republic, theater, drama, artistic work after 1989, generation, Česko, divadlo, drama, tvorba po roce 1989, generace

Współczesny teatr ukraiński: między dyskursem posttotalitarnym a postkolonialnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.7

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian theatre of the Independence era, young Ukrainian art direction, young Ukrainian drama, український театру доби Незалежності, молода українська режисура, молода українська драма

Internet meme as meaningful discourse: Towards a theory of multiparticipant popular online content

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.9.1(16).5

AbstractDownload articleDownload article

Stuart Hall, internet meme, popular culture, communication theory, model of communication, internet

The unlikely advocates of media literacy education: Jean-Jacques Rousseau and John Stuart Mill

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.9.1(16).7

AbstractDownload articleDownload article

media literacy, media education, Jean-Jacques Rousseau, John Stuart Mill

From media self-regulation to ‘crowdcriticism’: Media accountability in the digital age

AbstractDownload articleDownload article

media accountability; institutional economics; media ethics; media criticism; participatory models; Internet and Web 2.0

Pro-active media accountability? — an Austrian perspective

AbstractDownload articleDownload article

transparency, media accountability, participation, Web 2.0, Austria

Go to page: << < 12345678910 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout