Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 123

Strong stationary duality for Möbius monotone Markov chains: Examples

AbstractDownload articleDownload article

Markov chains, stochastic monotonicity, eigenvalues, Möbius monotonicity, strong stationary duality, strong stationary times, separation distance, mixing time, Ising model, hypercube

HCM property and the half-Cauchy distribution

AbstractDownload articleDownload article

Half-Cauchy distribution, complete monotonicity, generalized gamma convolution, hyperbolically completely monotone function, Pick function, positive stable density

Czy potrzebujemy „architektury oporu”?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.8

AbstractDownload articleDownload article

architecture of resistance, anarchitecture, parasite architecture, ghettoization, gated communities, inclusive city, biennale of architecture, activist architecture, architektura oporu, anarchitektura, architektura pasożytnicza, gettoizacja, miasto inkluzywne, Biennale Architektury, architektura zaangażowana

“No Man Is an Island”: On Fragmented Experiences in Zadie Smith’s NW (2012)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.56.6

AbstractDownload articleDownload article

Zadie Smith, fragmentation, militant particularism, realism, experience, politics, authenticity, identity, critique

Pożary odpadów a narażenie strażaków na substancje toksyczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.16

AbstractDownload articleDownload article

firefighter, waste fire, fume toxicity, health hazard

Czy to możliwe, że Heidegger był reistą? Próba rekonstrukcji Heideggerowskiej ontyki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.13.4.3

AbstractDownload articleDownload article

Heidegger, onticity, reism, Kotarbinski, thing

Znaczenie innowacji technologicznych dla podnoszenia poziomu jakości życia mieszkańców miast — wybrane przykłady rozwiązań w polskich start-upach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.4

AbstractDownload articleDownload article

start-up, innovative business, city, quality of life, technologies

Autentyczność i teatralność. Andrzeja Falkiewicza koncepcja człowieka teatralnego w kontekście krytyki radykalizmu Helmutha Plessnera

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.5

AbstractDownload articleDownload article

social science, authenticity, theatricality, ceremonial, homo theatralis

Cheques and their form in the draft of the law of cheques of 1923

AbstractDownload articleDownload article

kodyfikacja prawa czekowego, rezolucje haskie w zakresie prawa czekowego z 1912 roku, projekt prawa czekowego z 1923 roku, forma czeku, klauzula czekowa, zlecenie zapłaty, bierna zdolność czekowa, codifi cation of cheque law, Hague’s resolutions of law of cheques of 1912, draft law of cheques of 1923, form of cheque, clause of cheque, direct debit, cheque’s passive capacity

Językowy obraz Wilna w felietonach Czesława Jankowskiego Przechadzki po Wilnie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.16

AbstractDownload articleDownload article

the linguistic view, Czesław Jankowski, Vilnius, city, columns

Een labyrint voor onze tijd. Het metaverhaal van de metropool in Paul van Ostaijens grotesken

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-0716.28.15

AbstractDownload articleDownload article

grotesque, Paul van Ostaijen, metropolis, big city, grand narrative, Berlin, decor, marionettes

Un geste fantôme du président. Reconfigurations dans les rapports entre l’État laïc et la religion dans l’ère post-séculière

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.66.11

AbstractDownload article

post-secularism, laicity, Macron, Fifth Republic, religion

Go to page: << < 123
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout