Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12345 > >>

Purely internal situations in European Union law after Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson

AbstractDownload articleDownload article

purely internal situation, Åkerberg Fransson, link with EU law, application of EU law in national courts, action not entirely determined by European Union law, sytuacja czysto wewnętrzna, Åkerberg Fransson, łącznik z prawem UE, stosowanie prawa UE w sądach krajowych, działanie nie w pełni określone przepisami prawa Unii

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego PK II 290/11 z dnia 28 czerwca 2012 r.

AbstractDownload articleDownload article

labor law, axiology, worker protection, Supreme Court, functional interpretation

The basics of applying a  pause in imprisonment

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment, pause in the punishment, mental disease, penitentiary court, important family reasons, important personal reasons

United States policy towards the International Criminal Court. Selected legal issues

AbstractDownload articleDownload article

Stany Zjednoczone, Międzynarodowe Prawo Karne, Międzynarodowy Trybunał Karny, globalna sprawiedliwość, United States, International Criminal Law, International Criminal Court, global justice

Orzekanie merytoryczne sądów administracyjnych

AbstractDownload articleDownload article

administrative courts, proceedings before administrative courts, acquisition of substantive competence, constitution, amendment, Supreme Administrative Court, sądy administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, nabycie kompetencji merytorycznej, konstytucja, nowelizacja, Naczelny Sąd Administracyjny

Les noms propres et les normes de traduction. Sur l’exemple des noms de juridictions civiles françaises et polonaises traduits par les candidats à la profession de traducteur assermenté

AbstractDownload articleDownload article

proper nouns, names of civil courts, translation norms, translation assessment, examination for sworn translator in Poland

Podstawowe funkcje sądów kopnych na ukraińskich ziemiach od XIV do XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

“kopa” courts, functions of “kopa” courts, Ukrainian legal customs, court history

Kilka uwag o sądach tajnych stalinowskiej Polski

AbstractDownload articleDownload article

“Nil” Fieldorf, secret courts, secret sections, court crimes, communism

Wznowienie postępowania w  polskim prawie procesowym cywilnym w  latach 1933–1939

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: invalidity of legal proceedings, court rulings, civil law procedure, resumption of proceedings, demand for resumption of proceedings

Zaskarżalność indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego do sądu administracyjnego

AbstractDownload articleDownload article

postępowanie sądowoadministracyjne; prawo podatkowe; interpretacje przepisów prawa podatkowego; interpretacja generalna, interpretacja indywidualna; interpretacja milcząca; skarga do sądu administracyjnego, court administrative proceedings, tax law, tax interpretation, general interpretation, individual interpretation, silent interpretation, interpretation of ambiguous statutory provisions, complain to an administrative court

Wolność uzewnętrzniania wyznania poprzez ubiór w odniesieniu do muzułmanów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

AbstractDownload articleDownload article

islam, orzecznictwo ETPCz, strój muzułmanki, hidżab, case law, The European Court of Human Rights, freedom of religion, hijab, muslim women

Wielokodowość komunikacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym

AbstractDownload articleDownload article

non-verbal communication, legal proceedings, legal rhetoric, court speech

Go to page: << < 12345 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout