Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 123456 > >>

Osoba starsza jako pokrzywdzony w postępowaniu przed sądem karnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.3

AbstractDownload articleDownload article

law, criminal proceedings, court, aggrieved party, victim, elderly person, prawo, postępowanie karne, sąd, pokrzywdzony, ofiara, osoba starsza

Mikołaj Kornicz — polski husyta oczami historyka ustroju i prawa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.325.4

AbstractDownload articleDownload article

history of the state and law, genealogy, chivalry, 15th century, town and court registers, women, widows, dowry, bridewealth, weregild, estates, Staats- und Rechtsgeschichte, Genealogie, Ritterschaft, 15. Jahrhundert, Hussitismus, acta terrestria et castrensia Landes- und städtische Gerichtsbücher, Frauen, Witwen, Mitgift, Brautpreis, Kopfsteuer, Landgüter

Sądowe zastosowanie aktów Sądu Konstytucyjnego Ukrainy jako źródeł prawa administracyjnego

AbstractDownload articleDownload article

Sąd Konstytucyjny Ukrainy, źródło prawa administracyjnego, orzeczenie sądowe, pozycja prawna, The Constitutional Court of Ukraine, source of administrative law, judicial decision, legal position

Konsensualne zakończenie postępowania przygotowawczego w trybie art. 355 k.p.k.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.5

AbstractDownload articleDownload article

criminal proceedings, consensual modes, in-court settlement

Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym w Polsce — zarys aktualnej problematyki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.10

AbstractDownload articleDownload article

zabezpieczenie roszczeń, sąd arbitrażowy, sąd państwowy, securing claims, arbitrtion court, state court

Stosowanie rozumowań inferencyjnych w procesie wyprowadzania przez TK zasad i norm z przepisów konstytucyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.11

AbstractDownload articleDownload article

Trybunał Konstytucyjny, sąd konstytucyjny, rozumowania inferencyjne, konkretyzacja, uzupełnianie, prawa i wolności konstytucyjne, Constitutional Tribunal, constitutional court, inferential reasonings, substantiation, completion, constitutional rights and freedoms

„Dwunastu sędziów, każdy w czarnej zbroi, wszystkich maskami zamknięte oblicza…”? Fakty i mity o sądach femicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.13

AbstractDownload articleDownload article

sądy femiczne, Feme, historia prawa niemieckiego, prawo karne, sądy kapturowe, vehmic courts, Feme, German law history, penal law, lynch

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 roku, sygn. III CZP 45/18

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.14

AbstractDownload articleDownload article

glosa, Sąd Najwyższy, własność, małżeństwo, majątek, majątek wspólny, majątek osobisty, Supreme Court, property, marriage, assets, join material propoerty, separate material property

Służebność gruntowa o treści odpowiadającej służebności przesyłu w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.15

AbstractDownload articleDownload article

Trybunał Konstytucyjny, służebność przesyłu, służebność gruntowa o treści odpowiadającej służebności przesyłu, przedsiębiorstwa przesyłowa, building lease, transmission easement, transmission company, Constitutional Court

Sprawienie pochówku przez gminę w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.16

AbstractDownload articleDownload article

samorząd terytorialny, uchwały rady gmin, sprawienie pochówku, orzecznictwo sądów administracyjnych, podstawy konstytucyjne, local government, resolutions of the commune council, checking the burial, decision of administrative courts, constitutional principles

Między sankcjonowaniem kryminalizacji aktów homoseksualnych a konstytucjonalizacją małżeństw osób tej samej płci — przyczynek do rozważań o roli Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.27

AbstractDownload articleDownload article

Sąd Najwyższy, Bowers v. Hardwick, Lawrence v. Texas, Obergefell v. Hodges, małżeństwo osób tej samej płci, prawo, moralność, Supreme Court, same-sex marriage, law, morality

Hildegarde de Bingen, une sainte post-séculière ? La Clôture des merveilles de Lorette Nobécourt

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.66.10

AbstractDownload articleDownload article

Lorette Nobécourt, St Hildegard of Bingen, post-secularism, new monasticism, the place of fullness, spirituality

Go to page: << < 123456 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout