Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12345

Osoba starsza jako pokrzywdzony w postępowaniu przed sądem karnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.3

AbstractDownload articleDownload article

law, criminal proceedings, court, aggrieved party, victim, elderly person, prawo, postępowanie karne, sąd, pokrzywdzony, ofiara, osoba starsza

Mikołaj Kornicz — polski husyta oczami historyka ustroju i prawa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.325.4

AbstractDownload articleDownload article

history of the state and law, genealogy, chivalry, 15th century, town and court registers, women, widows, dowry, bridewealth, weregild, estates, Staats- und Rechtsgeschichte, Genealogie, Ritterschaft, 15. Jahrhundert, Hussitismus, acta terrestria et castrensia Landes- und städtische Gerichtsbücher, Frauen, Witwen, Mitgift, Brautpreis, Kopfsteuer, Landgüter

Konsensualne zakończenie postępowania przygotowawczego w trybie art. 355 k.p.k.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.5

AbstractDownload articleDownload article

criminal proceedings, consensual modes, in-court settlement

Go to page: << < 12345
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout