Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 123456789 > >>

„Пришли годы, в которых нет мне больше удовольствия…” (концепт „старость” в хронике Николая Лескова „Захудалый род” и романе Юзефа Игнация Крашевского „Графиня Козель”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.9

AbstractDownload articleDownload article

the concept “old age”, the constants of the world culture, peculiarities of a historical epoch, Eric Ericson, Ecclesiastic, Leskov, Krashevsky, koncepcja „starości”, charakter epoki historycznej, Erik Erikson, Księga Eklezjastesa N.S. Leskow, J.I. Kraszewski

Młodość wobec starości: szacunek czy deprecjacja? „Namir!” Lubka Deresza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.34

AbstractDownload articleDownload article

youth, old age, depreciation, disgust, mass culture, молодь, старість, зневага, відраза, масова культура

Starość jako etap życia w dziele Bartłomieja Paprockiego „Třinácte tabulí věku lidského”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.36

AbstractDownload articleDownload article

old age, ontogenesis, Czech literature of the 17th century, christian culture, stáří, ontogeneze, česká literatura 17. století, křesťanská kultura

„Такав обичај спроводе само педесетогодишње и више старице” (1898): прагматика старости у традиционалној култури Словена

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.56

AbstractDownload articleDownload article

the old age, traditional culture, ethnology, Slav philology, старість, традиційна культура, етнологія, славістика

O pewnej krytyce kulturalizmu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.7

AbstractDownload articleDownload article

cultural turn, culturalism, cultural studies, historical cultural studies, sociology of culture, critical approach, habitus, relation analysis

Zużyta kategoria uczestnictwa? Między polską tradycją humanistyczną a perspektywą performatywną

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.8

AbstractDownload articleDownload article

participation in culture, everyday life, self-agency, practice, praxis, Polish culture- oriented thinking

Wizualne konstruowanie przestrzeni lokalnych jako uczestnictwo w kulturze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.11

AbstractDownload articleDownload article

ontology, anthropology, visual, space, town, participation in culture, photography

„Nie tańczysz sama przed lustrem. Oni na ciebie patrzą!”. Taniec brzucha jako afektywna strategia uczestnictwa w kulturze w filmie „Czerwony jedwab”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.12

AbstractDownload articleDownload article

belly dance in the film, affective participation in culture, subjectivity, power of gaze

The Joke Is on You: Humor, Resistance through Culture, and Paradoxical Forms of Dissent in Communist Romania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.1(5).2

AbstractDownload articleDownload article

resistance, culture, communist Romania, humor

„Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza w kontekście kategorii pogranicza i geopoetyki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.11

AbstractDownload articleDownload article

Carpathians, Hutsuls, literature, culture

Jacek Spławiński, „Gwizdać na Stalina! Zakopane 1949–1953: wspomnienia gimnazjalisty”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.24

Download articleDownload article

Zakopane, Tatry, literatura wspomnieniowa, kultura, Tatras, memoirs, culture

„Klatka Ezry”. Między poezją a polityką

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.3.4

AbstractDownload articleDownload article

Fascism, anti-Semitic, Ideology and literature, Culture, Economy

Go to page: << < 123456789 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout