Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 123 > >>

Rekonstrukcja rodzin na podstawie ksiąg metrykalnych za pomocą programu komputerowego Microsoft Access. Wprowadzenie praktyczne

AbstractDownload articleDownload article

demografia, księgi metrykalne, rodzina, bazy danych, Microsoft Access

Olikowie z Krapkowic - rodzina rajców ze śląskiego miasta w XVIII wieku

Download article

Olikowie, miasto, Śląski, Krapkowice, rajcowie, demografia, genealogia

Katolicy i ewangelicy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu — analiza umieralności

Download article

demografia, Poznań, XIX wiek, umieralność, katolicy, ewangelicy

Metody badań demograficznych nad społeczeństwami średniowiecznymi - perspektywa brytyjska

Download article

demografia, metody badań, średniowiecze

Śluby w parafii ewangelickiej Jasienica pod Szczecinem w latach 1778-1880

Download article

śluby, demografia, parafia ewangelicka, ewangelicy, Jasienica

Urodzenia nieślubne w Krasnem w latach 1786-1863

Download article

demografia, urodzenia pozamałżeńskie, Krasne

Ludność wsi Zarzecze w powiecie niżańskim w latach 1828-1864

Download article

demografia, Zarzecze, powiat niżański

Ludność wsi Iskrzynia w powiecie krośnieńskim w XIX wieku

Download article

demografia, Iskrzynia, powiat krośnieński

40-lecie działalności Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nsuk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Download article

Sekcja Demografii Historycznej, demografia

O miejscu i perpektywach badań społeczno-demograficznych słów kilka

Download article

demografia

Rodzina staropolska na tle europejskim. Podobieństwa i różnice rytmów rozwoju

Download article

demografia, rodzina staropolska

Rodzina na Górnym i Dolnym Śląsku w XVIII-XIX wieku. Kontynuacje i zmiany demograficzne

Download article

demografia, rodzina, Śląsk

Go to page: << < 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout