Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12

Przemoc w państwie demokratycznym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.4

AbstractDownload articleDownload article

violence, coercion, state, democracy, przemoc, przymus, państwo, demokracja

Geneza demokratycznych instytucji samorządu na terenach Islandii w latach 870–930

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.13

AbstractDownload articleDownload article

democracy, Iceland, power, government, history, demokracja, Islandia, władza, samorząd, historia

O symbiozie prawa antymonopolowego i demokracji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.38

AbstractDownload articleDownload article

antitrust law, democracy, positive correlations, prawo antymonopolowe, demokracja, pozytywne korelacje

Latest remarks on the democracy and rule of law in CEE countries

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.24.6

AbstractDownload articleDownload article

rule of law, Central Eastern Europe, democracy, constitutionalism, państwo prawa, Europa Środkowo-Wschodnia, demokracja, konstytucjonalizm

Ewolucja reżimu politycznego w Polsce w okresie funkcjonowania rządu Beaty Szydło

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.2

AbstractDownload articleDownload article

reżim polityczny, demokracja liberalna, demokracja nieliberalna, rządy prawa, political regime, liberal democracy, illiberal democracy, the rule of law

Przerosty etatyzmu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.12

AbstractDownload articleDownload article

etatyzm, myśl ekonomiczna, liberalizm, państwo, interwencja, demokracja, statism, liberalism, economical thought, interventionism

Go to page: << < 12
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout