Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 1234 > >>

A study of the effect of substrate on dot-matrix printing

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.44.2

AbstractDownload articleDownload article

dot-matrix printer, documents, printing characteristics, stereomicroscope, VSC 2000C

Application of capillary electrophoresis in the analysis of coloring matter on paper

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.44.3

AbstractDownload articleDownload article

document, forgery, capillary electrophoresis, analytical chemistry, discrimination

Security measures in combating document falsifiers

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.44.4

AbstractDownload articleDownload article

document, evidence, public document, official document, protection, research, biometrics, falsification, forgery, counterfeiting

From experts practice of revealing obliterated and obscured notes and signatures

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.44.5

AbstractDownload articleDownload article

forensic science, questioned documents, forensic handwriting examination, notes, signatures, obliterated, obscured

Dynamic stereotype and its role in written language diagnostics

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.44.9

AbstractDownload articleDownload article

dynamic stereotype, forensic study of written language, forensic handwriting, forensic linguistics, psycholinguistics, psycholinguistic study of text, handwriting, text of the document, electronic document

How to answer the question of error margin in forensic signature examination with a Bayesian approach?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.45.2

AbstractDownload articleDownload article

questioned documents, signature, interpretation, likelihood ratio, evaluation, Bayes’ theorem, error margin

Selected issues in handwriting examination, graphology and their technology in document examination

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.45.6

AbstractDownload articleDownload article

document, handwriting examination, judicial graphology, technical examination of documents, expert examination, forgery, signature, expert

Dokumentacja medyczna elementem bezpieczeństwa pracy ratownika medycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.14

AbstractDownload articleDownload article

emergency medicine, medical document, medical law, forensic medicine

Problematyka dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej na gruncie obecnie obowiązujących przepisów administracyjnoprawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.15

AbstractDownload articleDownload article

medical documentation, medical information, patient’s rights, medical law, administrative law

Specific Aspects of Invalidation of Constituent Documents of Legal Entities or Their Associations

AbstractDownload articleDownload article

charter, constituent documents, foundation agreement, nullity, legal entity, statut, dokumenty założycielskie, umowa założycielska, nieważność, osoba prawna

International co-operation in combating cybercrime. Selected issues

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.47.7

AbstractDownload articleDownload article

cybercrime, international co-operation, document, electronic document, phishing

Za kulisami wojny i pokoju (1914–1945). Z pamiętnikarskiej narracji polskiego dyplomaty i publicysty Jana Stanisława Łosia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.10

AbstractDownload articleDownload article

Jan Stanislaw Los, war, peace, interwar period, politics, memories, diary, ego-document, Jan Stanisław Łoś, wojna, pokój, okres międzywojenny, polityka, wspomnienia, pamiętnik, ego-dokument

Go to page: << < 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout