Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 123 > >>

George Berkeley’s Esse Est Percipi and Martin Buber’s I-Thou Relationship in Samuel Beckett’s Oeuvre

AbstractDownload articleDownload article

Beckett, drama, Berkeley, Buber, philosophy

Ремарка как средство психологического анализа в драматургии Александра Вампилова

AbstractDownload articleDownload article

drama, remarks, character, Vampilov, dramat, didaskalia, postać literacka, Wampiłow

Re-wizje Europy we współczesnym dramacie chorwackim (Europa — Monolog dla Matki Courage i jej dzieci Ivany Sajko)

AbstractDownload articleDownload article

Europe, motherhood, gender roles, neo-colonialism, contemporary Croatian drama, Европа, материнство, родне улоге, нео-колонијализам, савремена хрватска драма

Візуальний код каменя у драмі Камінний господар Лесі Українки

AbstractDownload articleDownload article

stone, poetics, drama, visualization, locus, semantic code, камень, поэтика, драма, визуализация, локус, семантический код

The Morality Play Revisited in Margaret Edson’s Wit

AbstractDownload articleDownload article

drama, morality play, allegory, medievalism, contemporary theatre

Perswazja i dyskurs Zła we współczesnej muzyce popularnej na przykładach Rolling Stones i Extremoduro

AbstractDownload articleDownload article

contemporary popular music, Satanism, Rolling Stones, Extremoduro, discourse of Evil, dramatic monologue, współczesna muzyka popularna, Satanizm, Rolling Stones, Extremoduro, dyskurs Zła, monolog dramatyczny

Václav Havel v Polsku

AbstractDownload articleDownload article

Václav Havel, personality, work, dramaturgy, essays, Václav Havel, osobowość, dzieło, dramaturgia, eseje

„Bez pamięci” — od doświadczenia pokoleniowego po różnorodności wspomnień (na wybranych przykładach dramatów i filmów polskich)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.2

AbstractDownload articleDownload article

Polish drama after 1989, memory, generational experience, польская драматургия после 1989 года, память, поколенческий опыт

Teatr niemiecki i teatr polski w początkowym okresie transformacji ustrojowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.3

AbstractDownload articleDownload article

German drama, German and Polish theatre after the fall of the Berlin Wall, culture transfer, deutsch Dramaturgie, deutsche und polnische Theater nach dem Fall der Berliner Mauer, Kulturtransfer

Backlash, czyli czego obawiają się twórcy najnowszej dramaturgii czeskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.4

AbstractDownload articleDownload article

Czech Republic, theater, drama, artistic work after 1989, generation, Česko, divadlo, drama, tvorba po roce 1989, generace

Współczesny teatr ukraiński: między dyskursem posttotalitarnym a postkolonialnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.7

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian theatre of the Independence era, young Ukrainian art direction, young Ukrainian drama, український театру доби Незалежності, молода українська режисура, молода українська драма

Dramat i teatr białoruski w poszukiwaniu tożsamości kulturowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.8

AbstractDownload articleDownload article

drama, theatre, cultural identity, Russification, multiculturalism, драматургия, театр, культурная идентичность, русификация, поли- культурность

Go to page: << < 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout