Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 123 > >>

Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi. Otoczenie i nowe wyzwania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.5

AbstractDownload articleDownload article

medical entities; environment of medical entities; management of medical entities; HR management

Prakseologiczna interpretacja zjawiska administracji publicznej z perspektywy relatywizmu granic organizacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.6

AbstractDownload articleDownload article

organisation, institution, the degree of an institution’s organisation, the core of an institution, an institution’s external circle, an institution’s environment

Instytucjonalne, światopoglądowe otoczenie administracji publicznej a jej tak zwana apolityczność

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.8

AbstractDownload articleDownload article

Public administration, organization, environment, public interest, political neutrality, world-view neutrality

Wybrane segmenty otoczenia administracji publicznej w sferze edukacji i ich wpływ na oświatę samorządową w zakresie wykonywania zadań oświatowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.11

AbstractDownload articleDownload article

education, school, globalisation, civilisation, challenges, political and social system, transformation, environment, educational policy, educational reforms, educational objectives, public administration, local government

Mediatorzy i instytucje mediacyjne w otoczeniu administracji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.12

AbstractDownload articleDownload article

mediation, mediator, public administration, environment organization

Kapitan statku morskiego jako otoczenie administracji publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.13

AbstractDownload articleDownload article

public administration environment, master of the sea ship, captain, public administration

Postawa rolników z powiatu bolesławieckiego wobec środowiska przyrodniczego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.3.8

AbstractDownload articleDownload article

powiat bolesławiecki, rolnictwo, ochrona środowiska, district of Bolesławiec agriculture, protection of the environment by farmers

Terroryzm w obliczu bezpieczeństwa państwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.1.2

AbstractDownload articleDownload article

terrorism, international security, security threats, security environment

Witajcie w Polocenie. Polskie konteksty walki z katastrofą na przykładzie literatury okołopowodziowej po roku 1945

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.9

AbstractDownload articleDownload article

Polocene, anthropocene, hazardous environmental changes, flood, Polish literature and flood, polocen, antropocen, groźne zmiany środowiskowe, powódź, polska literatura, powódź

Koniec „naszego” świata. Elvin Flamingo o końcu człowieka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.11

AbstractDownload articleDownload article

anthropocene, environment, ecology, posthumanism, nature, culture, antropocen, środowisko, ekologia, posthumanistyka, natura, kultura

Monolog drzewa huarango. Rozwój kultury Nazca w perspektywie bioarcheologicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.14

AbstractDownload articleDownload article

Nazca culture, bioarchaeology, environmental archaeology, southern Peru, early intermediate period, anthropopressure, huarango trees, climate changes, kultura Nazca, bioarcheologia, archeologia środowiskowa, południowe Peru, wczesny okres przejściowy, antropopresja, drzewa huarango, zmiany klimatyczne

The right to a clean environment: A warrant of sustainable development?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.2

AbstractDownload articleDownload article

sustainable development, right to clean environment, third-generation human rights, Aarhus Convention

Go to page: << < 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout