Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 123 > >>

Imperialne interpretacje rewolucji przemysłowej w Anglii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.2.3

AbstractDownload articleDownload article

industrial revolution, interventionism, economic growth

Totalna negacja inteligencji. Idee Jana Wacława Machajskiego i Michała Bakunina

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.6

AbstractDownload articleDownload article

revolutionary intelligentsia, intellectual worker, education as property, critic of socialist programmes, exploitation of uneducated proletarians by socialist

Dwie rewolucje

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.8

AbstractDownload articleDownload article

Conservative revolution, identity, nation, community

Pionierskość i aktualność przemyśleń Friedricha Georga Jüngera z „Perfekcji techniki”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.5

AbstractDownload articleDownload article

Friedrich Georg Jünger, perfection of technology, technology, creative idleness, slow life, revolutionary conservatism

Ewolucja celów polskiego prawa zamówień publicznych od okresu międzywojennego do współczesności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.4

AbstractDownload articleDownload article

prawo zamówień publicznych, cele zamówień publicznych, ewolucja zamówień publicznych, Unia Europejska, dyrektywy, Public procurement law, objectives of public procurement law, evolution of public procurement law, European Union, directives

Zur Frage des Tertium Comparationis in der Kontrastiven Sprachanalyse der hauptsächlich studierten westeuropäischen Sprachen indoeuropäischen Ursprungs – eine kritische Bestandsaufnahme und ein Vorschlag

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.18

AbstractDownload articleDownload article

Tertium Comparationis, latinisierende Beschreibungsperspektiven, zentrifugale Sprachentwicklung, Tertium Comparationis, Latin-shaped description view, centrifugal language evolution

Неземні тварини у слов’янській науковій фантастиці

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.4

AbstractDownload articleDownload article

позаземне життя, тварини позаземне, еволюція, наукова фантастика, cлов’янськa література, życie pozaziemskie, pozaziemskie zwierzęta, ewolucja, science fiction, literatury słowiańskie, non-terrestrial life, extraterrestrial animals, evolution, science fiction, slavic literatures

Kontrrewolucyjna idea Europy. Rozważania Edmunda Burke’a o tożsamości europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.3.9

AbstractDownload articleDownload article

Europa, Edmund Burke, rewolucja francuska, konserwatyzm, Wielka Brytania, filozofia polityczna, Europe, Edmund Burke, French Revolution, conservatism, Great Britain, political philosophy

Geneza konstrukcji nadzoru nad samorządem terytorialnym w departamencie we Francji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.20

AbstractDownload articleDownload article

republic, revolution, centralization, supervision, department, human rights, republika, rewolucja, centralizacja, nadzór, departament, prawa człowieka

Proletarian Philosophy in Selected Plays by Ola Rotimi

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.56.1

AbstractDownload articleDownload article

proletariat, Marxism, capitalism, solidarity and revolution

Rozwój sądownictwa w sprawach o zbrodnie stanu w przedrozbiorowej Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.325.5

AbstractDownload articleDownload article

high treason, judicial system, history of law, evolution of trial, constitutional accountability, Verbrechen gegen Staat und Regierung, Justiz, Rechtsgeschichte, Evolution des Gerichtsverfahren, verfassungsrechtliche Verantwortung

Sacrum i rewolucja. Leszek Kołakowski i inni

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.2

AbstractDownload articleDownload article

revolution, Warsaw School of historians of ideas, revolutionary mentality, French Revolution, myth, sacrum, evil, Enlightenment, religion, eschatology

Go to page: << < 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout