Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 123456789 > >>

Zum Phänomen der Hybridbildung in der deutschen Gegenwartssprache

AbstractDownload articleDownload article

word forming hybrid, word formation with foreign components, mixed (hybrid) compound

Interkulturelle Merkmale von Fernsehnachrichten

AbstractDownload articleDownload article

entertainment programme, gossip, headlines, human-interest-stories, information programme, infotainment, intercultural, „puzzle”-headlines, soft news

Substantivische Suffixderivation im Dänischen

AbstractDownload articleDownload article

word-formation, derivation, suffixation, right hand-head-rule

Postradziecka trauma jako bariera demokratyzacji Białorusi

AbstractDownload articleDownload article

Belarus, transformation, cultural aspect of democratization, “grey zone of democracy, ” post-Soviet national identity, Беларусь, трансформация, культурный аспект демократизации, «серая зона демократии», постсоветское национальное самосознание

The role of human capital in the EU in the face of the development of the information society

AbstractDownload articleDownload article

information society, information and communications technology, human capital, knowledge-based economy, społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjne i komunikacyjne, kapitał ludzki, gospodarka oparta na wiedzy

Immanentne i akcydentalne przyczyny kryzysu marketingu politycznego w Polsce. Wpływ przemian technologii informacyjno-komunikacyjnych

AbstractDownload articleDownload article

the crisis of political marketing, political communication, information revolution, new media, kryzys marketingu politycznego, komunikacja polityczna, rewolucja informacyjna, nowe media

A comment on the concept of desire satisfaction and the Mises-Hayek dehomogenization debate

AbstractDownload articleDownload article

calculation debate, comparative economic systems, desire satisfaction, dispersed information, entrepreneurship, intellectual division of labor, knowledge problem

Czeskie i słowackie elity polityczne — główna przyczyna rozpadu Czechosłowacji

AbstractDownload articleDownload article

political elites, political transformation, Czechoslovakia, Slovak Republic, Czech Republic, politické elity, politická transformácia, Československo, Slovenská republika, Česká republika

Can the Church use media communication channels? Inherent features of media communication channels relative to religious messages in the media

AbstractDownload articleDownload article

media, religion, commerciality, agenda setting, formation

Ability to spot and resist manipulated media news about international affairs: Does political knowledge provide it?

AbstractDownload articleDownload article

manipulated media information, framing, political knowledge, media trust, the Orange Revolution

“I went to resist. I’ll be back”: Ötekilerin Postası as an example of citizen journalism in Turkey

AbstractDownload articleDownload article

citizen journalism, mainstream media, alternative media, social media, citizens, information, news

Uwarunkowania i przebieg emigracji Polaków przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

emigracja, Unia Europejska, mobilność wewnątrzunijna, transformacja, integracja, emigration, European Union, intra-EU mobility, transformation, integration

Go to page: << < 123456789 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout