Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 123456789 > >>

Wykorzystanie oferty edukacyjnej biblioteki szkolnej przez nauczycieli przedmiotowych — wyniki sondażu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.16

AbstractDownload articleDownload article

librarian teacher, school library, cooperation between teachers and librarians, information literacy

Права человека — от эпохи Просвещения до информационного общества

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.3.1

AbstractDownload articleDownload article

human rights, informational society

Wokół „Patologii transformacji” Witolda Kieżuna — uwagi krytyczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.2.1

AbstractDownload articleDownload article

transformation, praxiology, pathology, neocolonialism, privatization, asset pricing

Wpływ systemu POL-on na dokumentowanie dorobku naukowego pracowników uczelni wyższych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.4

AbstractDownload articleDownload article

Polish Scholarly Bibliography, Science Information System, POL-on, bibliography of publications, unit parameter evaluation, scientific publications

Miejsce i zadania Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w układzie uczelnia–System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.8

AbstractDownload articleDownload article

Poznań University of Life Sciences, Main Library of the Poznań University of Life Sciences, Information system for higher education POL-on, Reporting Module of Polish Scholarly Bibliography

Oddziały informacji naukowej na polskich uczelniach państwowych: miejsce w strukturze organizacyjnej i zakres działania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.9

AbstractDownload articleDownload article

scientific information, academic libraries, organization of academic libraries, tasks of academic libraries

Czynniki wpływające na przemiany medium elektronicznej rozrywki. Wprowadzenie do problematyki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.3

AbstractDownload articleDownload article

gra cyfrowa, przemiany, medium elektroniczne, digital game, transformations, electronic medium

Totalitaryzm w cywilizacji informatycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.1

AbstractDownload articleDownload article

glamour totalitarianism, political gnosis, the information age

Precedensowy charakter uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.3

AbstractDownload articleDownload article

prawo precedensowe, działanie precedensów, źródła prawa, precedensy, orzecznictwo sądowe, zamknięty katalog źródeł prawa, wykładnia prawa, współczesne przemiany w stosowaniu prawa, prawotwórcza rola sądów administracyjnych, prawo sędziowskie, uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, precedent law, action precedents, source of law, precedents, jurisprudence, closed catalog of law sources, interpretation of the law, modern transformations in the use of law, law making rol e of administrative courts, court law, judge law, resolutions of the Supreme Administrative Court

Własność w ujęciu konstytucyjnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.10

AbstractDownload articleDownload article

własność, prawo do własności, konstytucja, przemiany gospodarcze, property, the right to property, constitution, economics transformations

Sposoby derywacji w polskim języku IT

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.36.1

AbstractDownload articleDownload article

IT language, derivation, affixes, word-formation

O pisowni en, em, on, om w wyrazach obcych i rodzimych. Stare reguły, nowe wątpliwości

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).5

AbstractDownload articleDownload article

Polish language, teaching of spelling, spelling dictionaries, spelling rule, word formation

Go to page: << < 123456789 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout