Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 123 > >>

Recenzja: Nie od razu Zakopane zbudowano… [rec.:] Zbigniew Moździerz, Architektura i rozwój przestrzenny Zakopanego 1600–2013, Zakopane 2013, Materiały Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Volumen 15, ss. 464, ilustr.

Download article

recenzja, historia, architektura, kultura, sztuka, góry, review, history, architecture, culture, art, mountains

Nie od razu Zakopane zbudowano… [rec.:] Zbigniew Moździerz, Architektura i rozwój przestrzenny Zakopanego 1600–2013, Zakopane 2013, Materiały Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Volumen 15, ss. 464, ilustr.

Download articleDownload article

recenzja, historia, architektura, kultura, sztuka, góry, review, history, architecture, culture, art, mountains

O zasadzie proporcjonalności D’Hondta jako relacji określonej na nierównolicznych populacjach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.6

AbstractDownload articleDownload article

equinumerous sets, partition, principle of proportionality, distribution of seats, principle and D’Hondt proportionality algorithm, zbiory równoliczne, partycja, zasada proporcjonalności, podział mandatów, algorytm i zasada proporcjonalności D’Hondta

Słowotwórcze i składniowe sygnały tekstowej reinterpretacji świata

AbstractDownload articleDownload article

linguistic image of the world, linguistic worldview, meaning of the word, poetic text, grammatical category, semantic definition

Wortarten in der Generativen Grammatik

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.23

AbstractDownload articleDownload article

Generative Grammatik, Wortarten, Merkmalsbündel, Kategorie, generative grammar, parts of speech, feature bundle, category

Старость в любовном дискурсе современной польской и русской литературы (Тадеуш Конвицкий, „Хроника любовных происшествий”; Виктор Астафьев, „Пастух и пастушка”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.19

AbstractDownload articleDownload article

Konvitski, Astafiev, old age category, discourse of love, motive of memory, comparative literature, Konwicki, Astafjew, starość, dyskurs miłosny, motyw pamięci, komparatystyka

Plurimos annos. Odnowienie doktoratów prof. dr hab. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i prof. dr hab. Jacka Kolbuszewskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.20

Download articleDownload article

university, renewal of doctorate, mountains, literature, Uniwersytet, odnowienie doktoratu, góry, literatura

Człowiek gór i książek

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.23

Download articleDownload article

Góry, „Wierchy”, literatura, turystyka, mountains, literature, tourism

Kobiety w Himalajach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.26

Download articleDownload article

Dina Štěrbová, Himalaje, góry, alpinizm, Himalayas, mountains, alpinism

Condities op combineerbaarheid. Het geval van de bepaling van de gesteldheid en de PP

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/8060-0716.27.2

AbstractDownload articleDownload article

Dutch, syntax, secondary predicates, NP, PP, syntactic category, syntactic function

Мотиви містичної танатології в поетичній книзі Григорія Варсави Сковороди Сад божественных пѣсней, прозябшій из зерн Священнаго Писанія

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.5

AbstractDownload articleDownload article

Gregory Skovoroda, The Garden of Divine Songs, mystical thanatology, motif, Hryhorij Skoworoda, Ogród pieśni nabożnych, mistyczna tanatologia, motyw

Film genre patterns and complex narrative strategies in the service of authorship

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.3

AbstractDownload articleDownload article

film genre, complex narration, author cinema, generic allegory, contemporary film, gatunki filmowe, złożoność narracyjna, kino autorskie, alegoria gatunkowa, kino współczesne

Go to page: << < 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout