Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12

Sprawiedliwość w sędziowskim wymiarze kary

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.17

AbstractDownload articleDownload article

punishment, justice, criminal justice system, judge, penology, social and legal institution, sentencing, culturally integrated (social and legal) studies, human rights, social control

Zbrodnia katyńska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka — refleksje nad wyrokiem z 21 października 2013 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.19

AbstractDownload articleDownload article

Katyń massacre, international humanitarian law, human rights

Narrating Resistance: Ludmilla Alexeyeva and Paul Goldberg’s „The Thaw Generation” (1990)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.1(5).5

AbstractDownload articleDownload article

life writing, Soviet Union, dissidents, Human Rights Movement, 1960s–1980s

Права человека — от эпохи Просвещения до информационного общества

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.3.1

AbstractDownload articleDownload article

human rights, informational society

Geneza konstrukcji nadzoru nad samorządem terytorialnym w departamencie we Francji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.20

AbstractDownload articleDownload article

republic, revolution, centralization, supervision, department, human rights, republika, rewolucja, centralizacja, nadzór, departament, prawa człowieka

Powstanie Powszechnej deklaracji praw człowieka. Kontrowersje dotyczące autorstwa i podziału ról w przygotowywaniu i przyjęciu tekstu dokumentu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.8

AbstractDownload articleDownload article

protection of human rights, the Universal Declaration of Human Rights, the creators of the UDHR, the United Nations Commission on Human Rights, ochrona prawa człowieka, Powszechna deklaracja praw człowieka, twórcy Powszechnej deklaracji praw człowieka, Komisja Praw Człowieka ONZ

Remembrance and education about the Holocaust and Gulag crimes at selected museums and memorial sites in the context of learning from the past and human rights education

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.3.7

AbstractDownload articleDownload article

Holocaust, Gulag, collective memory, education about human rights, museums, memorial sites

The right to a clean environment: A warrant of sustainable development?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.2

AbstractDownload articleDownload article

sustainable development, right to clean environment, third-generation human rights, Aarhus Convention

Dopuszczalność opodatkowania odszkodowania uzyskanego od Skarbu Państwa w świetle standardów ochronnych Europejskiej konwencji praw człowieka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.2

AbstractDownload articleDownload article

human rights, European Convention on Human Rights, taxation, liability for damages of the State Treasury

Miejsce Państwowej Inspekcji Pracy w systemie organów państwa — wnioski de lege lata i de lege ferenda

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.4

AbstractDownload articleDownload article

Państwowa Inspekcja Pracy, konstytucja, wolności i prawa jednostki, niezależność, pozycja ustrojowa, zasada podziału władz, gwarancje, National Labour Inspectorate, work, human rights, Polish constitution, labour protection, law enforcement authority, respect for constitutional freedoms and rights of the individual

Crime victims’ rights in the European area of justice and Polish legislation

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.52.2

AbstractDownload articleDownload article

Crime victims’ rights, EU criminal justice, human rights in criminal justice

Go to page: << < 12
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout