Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: << < 12345

Тема самоубийства и неевклидово пространство в творчестве Федора Достоевского

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Dostoyevsky, suicide, eternal being, ethical-ontological status, time and space, non-Euclidean geometry, Dostojewski, samobójstwo, istota wieczna, status etyczno-ontologiczny, czas i przestrzeń, geometria nieeuklidesowa

К вопросу о векторах освоения темы смерти в современной русской прозе

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.39

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

thanatology, mortal space, thanatological plots and characters, semantic of death, necrophilia, танатологія, мортальний простір, танатологічні сюжети та характери, семантика смерті, некрофілія

Танатологическая тематика в книгах Макса Фрая „Сказки cтарого Вильнюса”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.48

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Tales of Old Vilnius, thanatological motives, victory over the death, Bajki Starego Wilna, motywy tanatologiczne, zwycięstwo nad śmiercią

Танатологические хронотопы в  романе Евгения Водолазкина „Авиатор”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.49

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

E. Vodolazkin, thanatological motives, chronotop, time-space, death, a parabola, a typology of death, Я. Вадалазкiн, танаталагічныя матывы, хранатоп, час-прастора, смерць, парабала, тыпалогія смерці

Wkład Kazimierza Twardowskiego w rozwój logiki w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.13.4.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

algebraic logic, deduction, induction, logical symbolism, syllogistics, traditional logic, Twardowski

Proekologiczne i prooszczędnościowe zachowania gospodarstw domowych jako konsumentów energii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

ecological awareness, prosumer, consumer, air pollution

Two Concepts of Recognition

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.1.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

methodological individualism, recognition, Hume’s concept of the individual

Przejdź do strony: << < 12345
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy