Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12

O (możliwym) spojrzeniu na supersystem rozrywkowy z perspektywy wykorzystania wybranych osiągnięć językoznawstwa. Propozycja metodologiczna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.21

AbstractDownload articleDownload article

supersystem rozrywkowy, językoznawstwo, metodologia, kultura popularna, supersystem of entertainment, linguistics, methodology, popular culture

Obrada motiva smrti u nastavi književnosti

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.52

AbstractDownload articleDownload article

the motif of death, affection, empathy, the methodology of teaching literature, мотив смерти, аффект, эмпатия, методика преподавания литературы

Analiza empirycznych argumentów na rzecz tezy o zróżnicowaniu kulturowym intuicji epistemicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.4

AbstractDownload articleDownload article

experimental philosophy, epistemic intuitions, intercultural differences, philosophical methodology, colloquial epistemology

„Chodzenie-wzdłuż-drogi” — rozważania metodologiczne o badaniu i pisaniu na temat bezdomności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.5

AbstractDownload articleDownload article

homelessness, methodology, ethnoanimation, autoethnography, bezdomność, metodologia, etnoanimacja, autoetnografia, streetworking

Go to page: << < 12
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout