Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 123 > >>

Über den Einfluss der Aerostatik auf die Literatur um 1800 oder das naturwissenschaftliche Potential der Münchhausiade

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.1

AbstractDownload articleDownload article

Wissenschaftsgeschichte, um 1800, Transfer zwischen Literatur und Naturwissenschaft, Aerostatik, Ballonfahrten, Textanalyse, Münchhausen, Gedankenexperiment, history of science, 18th century, intersection between science and literature, aerostatics, Baron Munchhausen, narrative structure, thought experiment

Antropodoksa polityczna jako kategoria teoretyczna i przedmiot badań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.2

AbstractDownload articleDownload article

anthropodoxis, folk anthropology, narrative, common-knowledge, human nature, folk psychology, antropodoksa, antropologia potoczna, narracja, wiedza potoczna, natura ludzka, psychologia potoczna

La experiencia exílica en „La casa de los conejos” de Laura Alcoba

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-2546.25.7

AbstractDownload articleDownload article

narrative of the Children, Montoneros, oblivion, family, exile, transtierro, identity, Laura Alcoba, The rabbit house

Els prefacis ficcionals en la narrativa de Carme Riera

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-2546.25.11

AbstractDownload articleDownload article

Carme Riera, paratext, preface, Catalan contemporary narrative

„Oczy szeroko zamknięte” — czyli o tym, co jest , a czego nie widać w nowych polskich muzeach o II wojnie światowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.4

AbstractDownload articleDownload article

a narrative museum, the Warsaw Uprising Museum, the Museum of World War II, muzeum narracyjne, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej

Uta von Naumburg – eine „deutsche Ikone“ aus dem Mittelalter? Figurationen des Weiblichen im deutschen postmodernen Roman am Beispiel von Claudia und Nadja Beinerts "Die Herrin der Kathedrale"

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.5

AbstractDownload articleDownload article

woman, authority, middle ages, narrative strategies, postmodern novel, Claudia and Nadja Beinert, Die Herrin der Kathedrale, Frau, Macht, Mittelalter, narrative Strategien, postmoderner Roman

Интерпретация смерти в книге Мышкина дудочка Алексея Ремизова

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.23

AbstractDownload articleDownload article

autobiographical principle, obituary–narrative, the myth of Apollo, metamorphosis, interpreting death, autobiografizm, opowiadanie-nekrolog, mit o Apollu, metamorfoza, koncepcja śmierci slav

Narrative or Substantial Self? Between Confrontation and Complementarity

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.1.3

AbstractDownload articleDownload article

self, narratives, substantiality, human subject, dialogue

The breakthrough character of The X-Files: Genre hybridity and narrative structure

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.13

AbstractDownload articleDownload article

The X-Files, narrative complexity, narrative strategies, genre hybridity, TV series, television, Z Archiwum X, złożoność narracyjna, strategie narracyjne, hybrydyzacja gatunkowa, serial, telewizja

Zapiski z „Miasta Umarłych”. Obóz koncentracyjny Jasenovac i Stara Gradiška w literackich narracjach tanatologicznych i dyskursie pamięci obszaru postjugosłowianskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.43

AbstractDownload articleDownload article

thanatology narratives, Holocaust testimonies, death, collective memory, konclogor: Jasenovac/Stara Gradiška, tanatološke naracije, svjedočenja o Holokaustu, smrt, kolektivno pamćenje, konclogor: Jasenovac/Stara Gradiška

Een labyrint voor onze tijd. Het metaverhaal van de metropool in Paul van Ostaijens grotesken

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-0716.28.15

AbstractDownload articleDownload article

grotesque, Paul van Ostaijen, metropolis, big city, grand narrative, Berlin, decor, marionettes

Walka o dobrą zmianę: medialne narracje w parlamentarnej kampanii wyborczej w 2015 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.8

AbstractDownload articleDownload article

narracja medialna, stronniczość medialna, wybory parlamentarne, kampania wyborcza, relacjonowanie polityki, tygodniki opinii, media narrative, media bias, parliamentary elections, election campaign, media coverage of politics, opinion weeklies

Go to page: << < 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout