Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12345 > >>

Savoir historique et fiction romanesque : HHhH de Laurent Binet ou les travers du « je » narratif

AbstractDownload articleDownload article

Laurent Binet, HHhH, Operation Anthropoid, Reinhard Heydrich, literarity, literality, invention, veracity, narrating I

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą

AbstractDownload articleDownload article

Poland, Ukraine, Association Agreement, transborder cooperation

Ewolucja modelu polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

regional policy, regional government, multi-level governance, competitiveness, European Union, operational programme, polityka regionalna, samorząd regionalny, zarządzanie wielopoziomowe, konkurencyjność, Unia Europejska, program operacyjny

Ekskluzja społeczna — zjawisko społeczne czy „temat zastępczy”?

AbstractDownload articleDownload article

social exclusion, poverty, social inequality, conceptualisation, operationalisation, ekskluzja społeczna, ubóstwo, nierówności społeczne, konceptualizacja, operacjonalizacja

Ocena szans i zagrożeń realizacji polityki kulturalnej w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

analfabetyzm, kultura, polityka kulturalna, programy operacyjne, sztuka, zjawiska społeczno-kulturowe, art, cultural policy, culture, illiteracy, operational programs, sociocultural phenomena

Artistes/copistes

AbstractDownload articleDownload article

artist, text, copy, operation and writing and rewriting, the passage of time, art, artysta, tekst, kopiowanie, pisanie i przepisywanie, upływ czasu, sztuka

Instytucje i mechanizmy gospodarowania

AbstractDownload articleDownload article

economizing, civilizations, institutions, non-market operating mechanisms, market operating mechanisms

Faktoid jako operatywna fikcja w medialnym dyskursie politycznym

AbstractDownload articleDownload article

factoid, operative fiction, political discourse, media discourse

Struktura morfologiczna słowa a jego funkcja interakcyjna

AbstractDownload articleDownload article

communicative grammar, language persuasion, interactive operators, speech acts

The Role of CLIL Science Teachers in Teaching Writing Skills

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.54.6

AbstractDownload articleDownload article

CLIL, SLA research, role of teachers, writing skills, referencing styles, teacher cooperation

Fałszerstwa dokumentów operacyjnych a badania pismoznawcze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.9

AbstractDownload articleDownload article

handwriting examinations, operational documentation, operational work, forgery

Zagrożenia i szanse transgraniczności

AbstractDownload articleDownload article

cross-borderism, threats, globalization, opportunities, safety, cooperation, Europeanization

Go to page: << < 12345 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout