Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12345

Boundary value problems for the Dunkl Laplacian

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.38.2.1

AbstractDownload articleDownload article

Dunkl Laplacian, Dirichlet problems, Green operators, semilinear equations

Sensibilisierung für Hassrede durch Aufgaben zum interkulturellen Lernen? Ausgewählte Ergebnisse eines multikulturellen Projektseminars zwischen Studierenden aus Poznań und Marburg

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.29

AbstractDownload articleDownload article

hate speech, racism, tasks for intercultural learning, multicultural cooperation, project-based seminar, Hassrede, Rassismus, Aufgaben, interkulturelles Lernen, multikulturelle Kooperation, Projektseminar

Opera w filmie — opera filmowa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.7

AbstractDownload articleDownload article

opera, kino, kompozycja, synteza sztuk, film, composition, synthetic art

Rola NATO w regulacji światowego porządku. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa w XXI wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.4.6

AbstractDownload articleDownload article

polityka, konflikt, bezpieczeństwo międzynarodowe, NATO, współpraca militarna, politics, conflict, international security, NATO, military cooperation

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług. Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu właściwego w rozumieniu „dyrektywy wdrożeniowej” 2014/67/UE oraz inne zadania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie delegowania pracowników

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.8

AbstractDownload articleDownload article

delegowanie pracowników, warunki zatrudnienia, biuro łącznikowe i organ właściwy, współpraca administracyjna, kontrole, posting of workers, terms and conditions of employment, liaison offi ce and competent national body, administrative cooperation, inspections

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.117.3

AbstractDownload articleDownload article

employment, social cooperative, social economy, labour law, cooperative law

Go to page: << < 12345
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout