Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12

Парадигматика старості/молодості в художньому світі драми-феєрії Лесі Українки „Лісова пісня”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.30

AbstractDownload articleDownload article

fairy dram The Forest Song by Lesia Ukrainka, paradigm of senility and youth, analysis of problematic and poetics of drama, dramat feeria Pieśń lasu Łesi Ukrainki, paradygmat starości i młodości, analiza zagadnień poetyki dramatu

Literatura a stáří

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.52

AbstractDownload articleDownload article

thematic Analysis, poetics, Milan Kundera, Bohumil Hrabal, aging, tematická analýza, poetika, Milan Kundera, Bohumil Hrabal, starnutie

Umelecké modelovanie fenoménu staroby v tvorbe slovenských autorov (Milo Urban, Július Barč-Ivan, Karol Horák)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.54

AbstractDownload articleDownload article

old age as a cultural and social phenomenon, genre variability, ambivalent presentation of old age, author´s poetics, poetological and axiological parameters of the texts, starość jako zjawisko kulturowo-społeczne, różnorodność gatunkowa, warsztaty twórcze, ambiwalentna problematyzacja starości, teoretycznoliteracka i aksjologiczna charakterystyka tekstów

Grammatische Mittel im Vordergrund. Pronomen, die koordinierende Konjunktion und, die Negativpartikel nicht als Vehikel ambiger Poetizität

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.36.4

AbstractDownload articleDownload article

cognitive poetics, German pronouns, German coordinating conjunction und, German negative particle nicht

Go to page: << < 12
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout