Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 1234567 > >>

Using E-Interviews in Research on Second Language Teacher Education

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.54.7

AbstractDownload articleDownload article

interviews, qualitative data collection, e-interviews, second-language teacher education, reflection, personal theories, learner autonomy

Wojciech Bandrowski — zapomniany burmistrz miasta Tarnowa z lat 1867–1870. Przyczynek do biografii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.321.8

AbstractDownload articleDownload article

mayors, town council, Galician local government, Tarnów, Galicia, Galician autonomy, Bürgermeister, Stadtrat, Selbstverwaltung in Galizien, Tarnow, Galizien, Galizische Autonomie

Fraktalität in deutschen und ukrainischen informationsbetonten Text- sorten

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.16

AbstractDownload articleDownload article

Fraktalität, informationsbetonte Textsorten, Deutsch, Ukrainisch, fractality, news text types, German, Ukrainian

Regulacja w celu deregulacji. Polityka bezpieczeństwa na obszarach wodnych w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.21.11

AbstractDownload articleDownload article

public policy, internal security, policy process, drownings, polityka publiczna, bezpieczeństwo wewnętrzne, proces polityki, utonięcia

Obraz stáří v moralitách raného novověku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.37

AbstractDownload articleDownload article

early modern period, human age, moralizing treatises, Bartoloměj Paprocký from Hloholy, Nathanael Vodňanský from Uračov, Havel Žalanský Phaëton, wczesna nowożytność, starość, moralitety, Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Nathanael Vodňanský z Uračova,

The Power of Culture: A Map, a Manifesto and a Message in a Bottle

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.2

AbstractDownload articleDownload article

kultura, Raymond Williams, Jeffrey Alexander, Zygmunt Bauman, Antonio Gramsci

Wprowadzanie definicji legalnych w prawie podatkowym — zagadnienia wyjściowe

AbstractDownload articleDownload article

legal definitions, tax law, tax law autonomy, determinants of introduction of legal definitions, правове визначення, податкове законодавство, автономія податкового законодавства, визначники введення правових визначень

Esej o prawie do decydowania o niektórych przejawach życia osobistego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.7

AbstractDownload articleDownload article

a “good death”, euthanasia murder, assisted suicide, sterilization, patient autonomy, principle of proportionality

Elektroniczne doręczenia w postępowaniu administracyjnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.1

AbstractDownload articleDownload article

informatizaton, administration, public, service, signature

Kapitalizm w poglądach politycznych i ekonomicznych ks. Antoniego Szymańskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.11

AbstractDownload articleDownload article

kapitalizm, praca, bezrobocie, katolicka nauka społeczna, Antoni Szymański, capitalism, labour, unemployment, catholic social teaching

L’appel du néant substantiel : Claude Simon et la mort tellurique

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.64.12

AbstractDownload articleDownload article

Claude Simon, new novel, death, four elements, Earth, Gaston Bachelard

Uczniowskie zabawy nazwami dźwięków w polskim języku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).2

AbstractDownload articleDownload article

teaching of the Polish language, onomatopoeic words, puns, tongue twisters, homonyms, rhymes, games

Go to page: << < 1234567 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout