Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 567891011121314

Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.15

AbstractDownload articleDownload article

narciarstwo, historia turystyki, Karpackie Towarzystwo Narciarzy, Polski Związek Narciarski, skiing, history of tourism, Carpathian Skiing Society, Polish Skiing Association

No i stało się. Szkic do manifestu gnostyka

AbstractDownload articleDownload article

nadwartościowa idea, intersubiektywny porządek wyobrażeniowy, sens, wiara, mit, ułuda, uniwersum, życie, ego, jaźń, over-valued idea, intersubjective order of imagination, meaning, faith, myth, illusion, universe, life, ego

Autokreacja jako zamazanie umysłu

AbstractDownload articleDownload article

autokreacja, autoportret, samoświadomość, sceptycyzm, de Man, sztuka, self-creation, self-portrait, self-awareness, skepticism, art

Edukacyjna funkcja mediów na przykładzie opisu Polski A.D. 2017 w reportażu rosyjskiego niezależnego dziennikarza

AbstractDownload articleDownload article

edukacja medialna, niezależność mediów, obiektywizm, reportaż, warsztat autora, walory poznawcze, wiarygodność

Postulaty ustrojowe społeczeństwa polskiego w okresie transformacji systemowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.1

AbstractDownload articleDownload article

świadomość społeczeństwa polskiego, transformacja systemowa, ustrój polityczny, ustrój społeczno-ekonomiczny, Polish society’s awareness, systemic transformation, political system, social and economic system

Ochrona domen internetowych a posiadanie znaków towarowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.3

AbstractDownload articleDownload article

Prawo nowych technologii, własność intelektualna, znaki towarowe, trademark law, domain name, domain registration, law of new technologies

Mechanizm podzielonej płatności podatku VAT w Polsce na przykładzie charakterystyki prawnoporównawczej w Rumunii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.17

AbstractDownload articleDownload article

mechanizm podzielonej płatności, podatek VAT, podatek od wartości dodanej, rachunek bankowy, split payment mechanism, VAT, value added tax, bank account

Inside information and insider trading

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.29.8

AbstractDownload articleDownload article

insider dealing, inside information, securities trading, capital market, Market Abuse Regulation (MAR), investor protection in the financial market, wykorzystywanie informacji poufnych, obrót papierami wartościowymi, rynek kapitałowy, rozporządzenie MAR, ochrona inwestora na rynku finansowym

Jak opowiedzieć śmierć? Oblężenie Sarajewa w relacjach dziewcząt

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.3

AbstractDownload articleDownload article

siege of Sarajevo, death, war diary, girl’s diary, осада Сараева, смерть, военный дневник, дневник девушки

Go to page: << < 567891011121314
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout