Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Moneta episcopalis. Mennictwo biskupie w Europie Środkowej X–XIII w. i jego zachodnioeuropejski kontekst

AbstractDownload articleDownload article

mennictwo biskupie, Europa Środkowa, średniowiecze

O syntezie ustroju politycznego Wielkopolski dzielnicowej (Michał Wyszkowski, Ustrój polityczny Wielkopolski w latach 1138–1296, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, „Wielkopolska — Historia–Społeczeństwo–Kultura”, 28, s. 404)

Download articleDownload article

ustrój polityczny, Wielkopolska, średniowiecze

Kultura religijna na ziemiach polskich w średniowieczu w nowym oświetleniu (Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, t. 1: Struktury kościelno–publiczne, pod red. Haliny Manikowskiej i Wojciecha Brojera, Warszawa 2008, Instytut Historii PAN, Colloquia Mediaevalia Varsoviensia, IV, s. 544)

Download articleDownload article

kultura religijna, średniowiecze

Metody badań demograficznych nad społeczeństwami średniowiecznymi - perspektywa brytyjska

Download article

demografia, metody badań, średniowiecze

Ars est recta ratio factibilium. Rzecz o własnościach perswazyjnych wybranej średniowiecznej ikonografi i religijnej

AbstractDownload articleDownload article

persuasion, art, iconic communication, Middle Ages, mysticism, perswazja, sztuka, komunikat ikoniczny, średniowiecze, mistyka

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout