Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Precedensowy charakter uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.3

AbstractDownload articleDownload article

prawo precedensowe, działanie precedensów, źródła prawa, precedensy, orzecznictwo sądowe, zamknięty katalog źródeł prawa, wykładnia prawa, współczesne przemiany w stosowaniu prawa, prawotwórcza rola sądów administracyjnych, prawo sędziowskie, uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, precedent law, action precedents, source of law, precedents, jurisprudence, closed catalog of law sources, interpretation of the law, modern transformations in the use of law, law making rol e of administrative courts, court law, judge law, resolutions of the Supreme Administrative Court

O misji inspekcji pracy w świetle unormowań Międzynarodowej Organizacji Pracy — wybrane uwagi

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.3

AbstractDownload articleDownload article

inspekcja pracy, Międzynarodowa Organizacja Pracy, źródła prawa, modele inspekcji pracy, zadania inspekcji pracy, labour inspection, International Labour Organization, sources of law, labour inspection models, labour inspection tasks

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout