Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Poetyka zapachów w  świecie przedstawionym Dmitrija Mierieżkowskiego

AbstractDownload articleDownload article

Merezhkovsky, anthropology, smells, poetics, world presented, Мережковский, антропология, запах, поэтика, изображенная действительность

Problematyka zmysłów i zmysłowości w prozie Mykoły Chwylowego

AbstractDownload articleDownload article

senses, sensuality, body aspects, woman, smell, smell plant, сенсорність, чуттєвість, тілесність, жінка, запах, рослинний запах

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout