Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Akty agresji językowej na przykładach z języków polskiego i rosyjskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.9

AbstractDownload articleDownload article

communication, language aggression, speech acts, insult, threat, коммуникация, языковая агрессия, акты речи, оскорбление, угроза

Niegrzeczność jako sposób na realizację intencji komunikacyjnej nadawcy (na przykładzie języka rosyjskiego)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.11

AbstractDownload articleDownload article

impoliteness, politeness, communication, невежливость, вежливость, коммуникация

Науковий дискурс ХХI ст.: нейтралізація типових cтильових ознак (аналіз комунікативної ситуації в межах сучасного організаційно‑-наукового заходу)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.19

AbstractDownload articleDownload article

standard communicative situation/non-standard communicative situation, scientific style, scientific discourse, scientific communication, post-modern linguistic culture, стандартная коммуникативная ситуация/нестандартная коммуникативная ситуация, научный стиль, научный дискурс, научная коммуникация, лингвокультура постмодернизма

Jak skutecznie obrazić rozmówcę? Komunikacyjne taktyki obrazy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.29

AbstractDownload articleDownload article

communication, impoliteness, tactic, insult, коммуникация, невежливость, тактика, обида

Sources of failure of modern linguistic communication

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.12

AbstractDownload articleDownload article

communication, effective communication, miscommunication, коммуникация, коммуникативный успех, коммуникативная неудача

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout