Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zmysł uniżenia. O  motywie twórczego wysiłku na przykładzie krótkich form literackich

AbstractDownload articleDownload article

humility, creative effort, motif, short literary forms, notations, понизност, стваралачки напор, мотив, кратки књижевни облици, записи

Apoteoza starości. Funkcjonalność motywu w średniowiecznej literaturze serbskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.57

AbstractDownload articleDownload article

apotheosis, the Old Age, the Medieval Serbian Literature, motif, function, апотеоза, старост, средњовековна српска књижевност, мотив, функција

Rosyjskie złożenia z formantem paradygmatycznym w grupie leksykalno-semantycznej „Nazwy osób, wyodrębnione ze względu na zawód lub rodzaj działalności” i ich polskie odpowiedniki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.20

AbstractDownload articleDownload article

nomination, word formation, compound noun, derivate, unmotivated word, номинация, cловообразование, cложение, дериват, немотивированное слово

Сюжетные функции мотива смерти в романах Федора Достоевского

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.13

AbstractDownload articleDownload article

plot, motive, novel, philosophy, Fyodor Dostoevsky, сюжет, мотив, роман, філософія, Федір Достоєвський

Танатичні мотиви у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.17

AbstractDownload articleDownload article

motifs of Thanatos, Thanatos discourse, the theme of death, literature for children and young adults, танатические мотивы, танатический дискурс, тема смерти, литература для детей и юношества

Мотив смрти у романима српске модерне: Дошљаци Милутина Ускоковића

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.39

AbstractDownload articleDownload article

the motif of death, focalization, modern, Newcomers, Milutin Uskoković, мотив смерти, фокализация, модернизм, Пришельцы, Милутин Ускокович

Obrada motiva smrti u nastavi književnosti

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.52

AbstractDownload articleDownload article

the motif of death, affection, empathy, the methodology of teaching literature, мотив смерти, аффект, эмпатия, методика преподавания литературы

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout