Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Перейменування вулиць Києва: тоталітарна спадщина і сучасність

AbstractDownload articleDownload article

Bolshevist ideology, toponymical policy, renaming, streets, Kyiv, большевистская идеология, топонимическая политика, переименование, улицы, Киев

Міфологізація мовної дійсності в Україні

AbstractDownload articleDownload article

language situation, ideology, language policies, myths, manipulation, языковая ситуация, идеология, языковая политика, мифы, манипуляции

Zaangażowanie polityczne — niepożądane czy konieczne? Przemiany postaw czeskich pisarzy wobec wydarzeń politycznych po 1989 roku (tłum. Hanna Olejniczak)

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Czech literature, politics, involvement, changes, relations, современная чешская литература, политика, ангажированность, изменения, реляции

Trauma jako czynnik nieporozumienia: kazus polsko-ukraińskich sporów o UPA

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.5

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian Insurgent Army, policy of memory, sites of memory, stereotypes, manipulation, Украинская повстанческая армия, политика памьяти, места памьяти, стереотипы, манипуляция

Język czarnogórski na rozdrożu. Główne kierunki polityki językowej w Czarnogórze po 1991 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.14

AbstractDownload articleDownload article

language policy, standarization, Montenegrin language, Serbian language, Serbo- Croat language, језичка политика, стандардизација, црногорски језик, српски језик, срп- скохрватски језик

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout