Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Między postkomunizmem a postmodernizmem. Najnowszy dramat rosyjski w poszukiwaniu tożsamości kulturowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.6

AbstractDownload articleDownload article

Perestroika, postmodernism, post-communism, identity, Sorokin, перестройка, постмодернизм, посткоммунизм, идентичность, Сорокин

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout