Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Obraz nekrofilii w fantastycznej literaturze rosyjskiej XIX wieku (na podstawie twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Aleksego Tołstoja)

AbstractDownload articleDownload article

русская литература XIX столетия, фантастика, психоанализ, некрофилия, биофилия, 19th century Russian literature, fantasy, psychoanalysis, necrophilia, biophilia

Traumatyczny dyskurs „Rozstrzelanego odrodzenia”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.15

AbstractDownload articleDownload article

Executed Renaissance, trauma, psychoanalysis, Расстрeлянное возрождеeние, травма, психоанализ

Życie po śmierci. O psychologii marzeń sennych w prozie Władimira Odojewskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.8

AbstractDownload articleDownload article

Vladimir Odoyevsky, fantasy, psychoanalysis, death, archetype, Одоевский, фантастика, психоанализ, смерть, архетип

Eros a Thanatos — všudypřítomné a komplementární leitmotivy próz Jakuby Katalpy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.33

AbstractDownload articleDownload article

Jakuba Katalpa, death, eroticism, women’s writing, psychoanalysis, Якуба Каталпа, смерть, эротика, женское творчество, психоанализ

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout