Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Чувства как литературно-культурный код в поэзии Осипа Мандельштама

AbstractDownload articleDownload article

feelings, love, word and silence, inexpressibility, illusion of being, почуття, любов, слово і мовчання, ілюзорність буття

Слово и предложение в свете теории речемыслительной деятельности

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.1

AbstractDownload articleDownload article

word, sentence, discoursive event, proposition, propositional concept, inner speech, слово, речення, дискурсивна подія, пропозиція, пропозиційний концепт, внутрішнє мовлення

Rosyjskie złożenia z formantem paradygmatycznym w grupie leksykalno-semantycznej „Nazwy osób, wyodrębnione ze względu na zawód lub rodzaj działalności” i ich polskie odpowiedniki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.20

AbstractDownload articleDownload article

nomination, word formation, compound noun, derivate, unmotivated word, номинация, cловообразование, cложение, дериват, немотивированное слово

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout