Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: 12 > >>

Отношение к собственной старости в дневниках Ивана Бунина

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ivan Bunin, diary, senility, death, memory, І.О. Бунін, щоденник, старість, смерть, пам’ять

Starość i stary człowiek w poezji Nikołaja Zabołockiego. Kilka spostrzeżeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.16

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

old age, life, death, immortality, nature philosophy, Russian cosmism, старость, жизнь, смерть, бессмертие, натурфилософия, русский космизм

Stary mistrz z Petersburga (na podstawie powieści Johna Maxwella Coetzeego)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.22

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

old age, youth, death, Dostoyevsky, Demons, старость, молодость, смерть, Достоевский, Бесы

Starość niedoskonała. Doświadczenie starości w dramatach „Końcówka” Samuela Becketta i „Wieczór” Alaksieja Dudaraua

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.32

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

senility, death, drama, passing of time, time, hope, старость, смерть, пьеса, бренность, время, надежда

Śmierć nagła. Rosjanie wobec trzęsienia ziemi w Lizbonie w 1755 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

death, earthquake, Lisbon, Voltaire, J. J. Rousseau, polemics, Russia, reception, смерть, землетрясение, Лиссабон, Вольтер, Ж. Ж. Руссо, полемика, Россия, восприятие

Życie po śmierci. O psychologii marzeń sennych w prozie Władimira Odojewskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Vladimir Odoyevsky, fantasy, psychoanalysis, death, archetype, Одоевский, фантастика, психоанализ, смерть, архетип

Jeżeli ziarno pszenicy […] obumrze, przynosi plon obfity” — temat śmierci, nieśmiertelności i zmartwychwstania w Braciach Karamazow Fiodora Dostojewskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.14

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Fiodor Dostoevsky, Karamazov Brothers, death, immortality, spiritual rebirth, Достоевский, Братья Карамазовы, смерть, бессмертие, духовное возрождение

Три смерти Андрея Болконского (Война и мир Льва Толстого) в мифо-ритуальном контексте

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.17

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

death, myth, ritual, potlatch, self-sacrifice, смерть, мiф, ритуал, потлач, самопожертва

Karnawalizacja śmierci w literaturze rosyjskiej lat trzydziestych XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.29

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

death, totalitarian regime, carnivalesque, grotesque, laugh, смерть, тоталитаризм, карнавализация, гротеск, смех

Motyw śmierci w intymistyce Iwana Bunina

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.31

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Bunin, diaries, letters, death, illness, old age, Бунин, дневники, письма, смерть, болезнь, старость

Бытие и небытие смерти в смысловой картине реально- сти и художественного текста (на материале романов Леонида Леонова Дорога на Океан и Максима Горького Жизнь Клима Самгина)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.32

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

being, non-being, death, semantic worldview, existence, буття, небуття, смерть, смислова картина світу, екзистенція

Wobec majestatu śmierci. Uwagi na marginesie lektury wspomnień Jefrosinii Kiersnowskiej 'Ile wart jest człowiek'

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.33

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

E. Kersnovskaya, testimony, death, Gulag, trauma, E. Керсновская, свидетельство, смерть, Гулаг, травма

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy