Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Młodość i starość (według) Nikołaja Karamzina

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.4

AbstractDownload articleDownload article

youth, old age, happiness, disease, Enlightenment, Nikolay Karamzin, Jean Jacques Rousseau, Marcus Tullius Cicero, молодость, старость, счастье, болезнь, Просвещение, Николай Карамзин, Жан-Жак Руссо, Марк Туллий Цицерон

Oblicza starości w opowiadaniach Aleksandra Kuprina

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.13

AbstractDownload articleDownload article

Kuprin, old age, early days, loneliness, physiological processes, passing, Куприн, старость, молодость, одиночество, физиологические процессы, ход времени

„Wstrzymaj się chwilo! Ty jesteś tak piękną!” Motyw Fausta w literaturze rosyjskiej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.15

AbstractDownload articleDownload article

the faustian motif, transcendence, ideology, youth, old age, Фауст, трансцендентность, идеология, молодость, старость

Starość i stary człowiek w poezji Nikołaja Zabołockiego. Kilka spostrzeżeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.16

AbstractDownload articleDownload article

old age, life, death, immortality, nature philosophy, Russian cosmism, старость, жизнь, смерть, бессмертие, натурфилософия, русский космизм

Stary mistrz z Petersburga (na podstawie powieści Johna Maxwella Coetzeego)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.22

AbstractDownload articleDownload article

old age, youth, death, Dostoyevsky, Demons, старость, молодость, смерть, Достоевский, Бесы

Staruszkowie w opowiadaniach Jurija Mamlejewa (cykl „Koniec wieku”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.25

AbstractDownload articleDownload article

Yuri Mamleyev, old age, novel, metaphisical realism, Vedanta, Юрий Мамлеев, старость, рассказ, мистический реализм, веданта

Wampiryczna alternatywa starości w powieści Julii Nabokowej „VIP znaczy wampir”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.26

AbstractDownload articleDownload article

Julia Nabokova, vampire, vampirism, old age, Юлия Набокова, вампир, вампиризм, старость

O doświadczeniu starości w kontekście współczesnych dylematów egzystencjalnych. Film „Elena” Andrieja Zwiagincewa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.27

AbstractDownload articleDownload article

Zvyagintsev, Elena, old age, space, postmodernism, Звягинцев, Елена, старость, пространство, постмодернизм

Starość niedoskonała. Doświadczenie starości w dramatach „Końcówka” Samuela Becketta i „Wieczór” Alaksieja Dudaraua

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.32

AbstractDownload articleDownload article

senility, death, drama, passing of time, time, hope, старость, смерть, пьеса, бренность, время, надежда

Motivy a témata stáří a smrti v básnickém a prozaickém díle Františka Hrubína

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.46

AbstractDownload articleDownload article

Czech literature of the 20th century, František Hrubín, poetry and prose, thema of old age, thema of death, чешская литература XX века, тема смерти, темa старости, поэзия, проза, Франтишек Хрубин

Stárnou pohádkové bytosti v současné české literární tvorbě pro děti a mládež?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.49

AbstractDownload articleDownload article

literary fairy tale, prose with a child hero, old age, death, rebirth, литературна приказка, проза с дете герой, старост, смърт, прераждане

Starość-ostatniość. Literackie realizacje Aleksandra Majkowskiego („Żëcé i przigodë Remusa”), Bena Budara („Da sym ja ta poslednja”) oraz Petre M. Andreevskiego („Последните селани”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.50

AbstractDownload articleDownload article

old age, finalities, Upper Sorbian literature, Cassubian literature, Macedonian literature, старост, последност, горнолужицката литература, кашупската литература, македонската литература

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout