Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Strony internetowe sklepów komputerowych jako źródło ukraińskiego słownictwa informatycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.10

AbstractDownload articleDownload article

the Ukrainian language, IT lexicon, hardware, computer shop pricing list, українська мова, комп’ютерна лексика, хардвер, прайс-листи комп’ю- терних магазинів

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout