Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wielkość i struktura rodziny chłopskiej w parafii rzymskokatolickiej gorzkowskiej w 1791 roku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, rodzina, katolicy, Gorzków, spisy ludności, 1791

Cykl rozwojowy gospodarstwa chłopskiego na przykładzie wsi parafii Będków (na podstawie spisu ludności z 1791 roku)

Download article

demografia, gospodarstwo chłopskie, Będków, spisy ludności, 1791

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout