Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Izabela Lutosławska: escritora, traductora, publicista Recepciones mutuas

AbstractDownload articleDownload article

Izabela Lutosławska, woman in society, “catholic novel” in the 20th century, nationalist ideology, Polish-Spanish relations

La metateatralidad como un concepto de la autonomía del arte moderno

AbstractDownload articleDownload article

metatheatre, Polish and Spanish theatre of the 20th century, the idea of modernism in the broader sense

Wydawnicze losy twórczości Juliusza Słowackiego w latach 1830–1914

AbstractDownload articleDownload article

Juliusz Słowacki, edition, geography and chronology of publishing output, censorship, 19th–20th century, oferta edytorska, geografia ichronologia produkcji wydawniczej, cenzura, XIX–XX wiek

Увидеть и дать образ тому, что обличия не имеет1. Геннадий Устюгов и Валентин Самарин — специфика их художественного видения

AbstractDownload articleDownload article

Leningrad underground, Valentine Samarin, Gennady Ustyugov, Russian pain-tings and photography of the second half of the 20th century, leningradzki underground, Walentin Samarin, Giennadij Ustiugow, malarstwo i fotografia rosyjska II połowy XX wieku

Naukowe opracowanie i katalogowanie rękopisów nowożytnych i najnowszych (XVI–XX w.) w polskich bibliotekach w II połowie XX wieku. Metodologia — teoria i praktyka

AbstractDownload articleDownload article

library manuscripts, processing of library collections, inventory of library collections, cataloguing, manuscript catalogues, Polish libraries in the second half of the 20th century

Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa im deutsch-polnischen Diskurs. Über Asymmetrien des historischen Erinnerns

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.26

AbstractDownload articleDownload article

Geschichte 20. Jahrhundert, Zweiter Weltkrieg, Erinnerung, Deutsch-polnische Beziehungen, Geschichte als Argument, history of the 20th century, World War II, remembrance, German-Polish relations, history as argument

Motivy a témata stáří a smrti v básnickém a prozaickém díle Františka Hrubína

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.46

AbstractDownload articleDownload article

Czech literature of the 20th century, František Hrubín, poetry and prose, thema of old age, thema of death, чешская литература XX века, тема смерти, темa старости, поэзия, проза, Франтишек Хрубин

Polacy na Krymie w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.4

AbstractDownload articleDownload article

Crimea, Polish refugees, the first half of the 20th century, archival materials, Krym, polscy uchodźcy, pierwsza połowa XX wieku, materiały archiwalne

Пoляки в Kpимy y 20–30 poки XX cтoлiття

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.5

AbstractDownload articleDownload article

Crimea, Polish refugees, the first half of the 20th century, archival materials, Крим, польські біженці, перша половина 20 століття, архівні матеріали

Circulatie van Nederlandstalig toneel in Tsjechië, 1898–1989

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-0716.28.13

AbstractDownload articleDownload article

Dutch theatre, Flemish theatre, literary translation, reception, 20th century

W naszej letniej stolicy… Satyra Ludwika Szczepańskiego na młodopolskich turystów w Tatrach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.17

AbstractDownload articleDownload article

przełom XIX i XX wieku, Zakopane, letnia stolica Polski, powieść kurortowa, satyra, Ludwik Szczepański, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, turn of the 20th century, summer capital of Poland, resort novel, satire

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout