Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

„Góry te kryją w sobie niejakiś postrach, z ozdobą złączenie...” Obraz Alp w świetle relacji podróżniczej Teofi li Konstancji z Radziwiłłów Morawskiej

AbstractDownload articleDownload article

Alpy, historia, turystyka, literatura, pamiętnikarstwo, Alps, history, tourism, literature, memoir writing

„Was soll der Mensch da oben?“. Vom politischen Nutzen des Bergerlebnisses

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.5

AbstractDownload articleDownload article

Alpy, Trydent, turystyka, historia alpinizmu, nacjonalizm, Alps, Trento, tourism, history of mountaineering, nationalism

„Po co ten człowiek tam na górze?”. O politycznym wykorzystaniu przeżyć górskich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.6

AbstractDownload articleDownload article

Alpy, Trydent, turystyka, historia alpinizmu, nacjonalizm, Alps, Trento, tourism, history of mountaineering, nationalism

Alpy w twórczości Zygmunta Krasińskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.11

AbstractDownload articleDownload article

Zygmunt Krasiński, Szwajcaria, Alpy, Leman, Mont Blanc, Switzerland, Alps, Léman

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout