Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej jako skutek przestępstwa bezszkodowej niegospodarności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.46.4

AbstractDownload articleDownload article

material damage, abuse of trust, non-damage mismanagement, Article 296 § 1a of Polish Penal Code

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout