Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Państwo a religia w poglądach Fryderyka Nietzschego i Mikołaja Bierdiajewa. O religijnych aspektach władzy w świecie „martwego Boga” i kształtującego się systemu komunistycznego

AbstractDownload articleDownload article

Nietzsche, Berdyaev, religiosity, state, communism

Suicidia w twórczości Gajto Gazdanowa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.27

AbstractDownload articleDownload article

Gaito Gazdanov, thanatology, suicide, Nikolai Berdyaev, Lev Shestov, Гайто Газданов, танатология, суицидология, Николай Бердяев, Лев Шестов

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout