Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Straż Graniczna w aspekcie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem. Specyfika przejść lotniczych na przykładzie Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach

AbstractDownload articleDownload article

Border Guard, terrorism, national security, international security, security threats, airports.

Współpraca międzynarodowa straży granicznej w zwalczaniu przestępczości transgranicznej na przykładzie wspólnej polsko-niemieckiej placówki straży granicznej w Ludwigsdorfie

AbstractDownload articleDownload article

Border Guard, Polish-German Border Guard in Ludwigsdorf, transnational cooperation of neighboring countries, cross border crime, fighting and preventing cross border crime, security

Współpraca więziennictwa ze Strażą Graniczną na podstawie analizy doniesień medialnych

AbstractDownload articleDownload article

Prison Service, Border Guard, national security, cooperation

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout