Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kwestia pograniczy w regionie Międzymorza (notatki wstępne)

AbstractDownload articleDownload article

Intermarium, borderlands, border, history, identity, Междуморье, пограничье, границы, история, идентичность

Socjologia pogranicza

AbstractDownload article

sociology of borderlands, security

Góry: Zamkowa, Królowej Bony, Grabarka — symbolika „mniej znanych gór” w świadomości kulturowej w regionach wschodniej Polski na przełomie XIX i XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.7

AbstractDownload articleDownload article

mount, memoirs, Borderlands, cultural frontier

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout