Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Władysław Nehring a germanistyka wrocławska

AbstractDownload articleDownload article

Nehring, germanistyka, uniwersytet, Breslau, slawistyka

Dziekani Wydziału Prawa Uniwersytetu we Wrocławiu w latach 1811–1911

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.321.7

AbstractDownload articleDownload article

University of Wrocław, Faculty of Law of the University of Wrocław in 1811–1911, deans of the Faculty of Law in 1811–1911, teaching of law at the Faculty of Law of the University of Wrocław in 1811–1911, Die Breslauer Universität, die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Breslauer Universität in den Jahren 1811–1911, die Dekane der Rechtswissenschaftlichen Fakultät in den Jahren 1811–1911, die Rechtslehre an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Breslauer Universität in den Jahren 1811–1911

Administracyjnoprawne aspekty zmian powtarzających się nazw ulic Wrocławia po II wojnie światowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.321.13

AbstractDownload articleDownload article

Wrocław street names, changes of Wrocław street names, repeated street names, Wrocław after the Second World War II, legal aspect of changes in street names, territorial growth of Wrocław, Street Name Commission, Straßennamen Breslaus, Änderungen der Straßennamen Breslaus, sich wiederholende Straßennamen, Breslau nach dem Zweiten Weltkrieg, rechtliche Aspekte der Straßennamenänderungen, territoriale Entwicklung Breslaus, Kommission für Straßennamen

Karl Weinholds Breslauer Perioden I

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.3

AbstractDownload articleDownload article

Karl Weinhold, Theodor Jacobi, Karl von Holtei, Friedrich Pfeiffer, Heinrich Rückert, Paul Pietsch, Universität Breslau, Germanistik, Wissenschaftsgeschichte, Schlesien, Mundart, Mundartforschung, university of Breslau, German studies, history of science, Silesia, Silesian dialect, dialect research

Przejmowanie kościelnych placówek służby zdrowia oraz zakładów opieki społecznej w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945–1956

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.324.12

AbstractDownload articleDownload article

health service, nationalisation of hospitals, Archdiocese of Wrocław, nursing homes, Catholic Church, nuns, Gesundheitswesen, Verstaatlichung der Krankenhäuser, Erzbistum Breslau, Wohlfahrtseinrichtungen, katholische Kirche, Ordensschwestern

Od sporu do księgozbioru, czyli o posekularyzacyjnej genezie i rozwoju idei gromadzenia literatury fachowej w dawnym Archiwum Państwowym we Wrocławiu (Staatsarchiv Breslau) do 1945 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.7

AbstractDownload articleDownload article

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Staatsarchiv Breslau, księgozbiór fachowy, State Archives in Wrocław, Staatsarchiv Breslau, specialist library

Hermann Cohen w drodze ku „Religii rozumu ze źródeł judaizmu”. Przystanek Breslau

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.3.2

AbstractDownload articleDownload article

Hermann Cohen, Breslau, Jewish Theological Seminary, philosophy, Judaism, religion of reason

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout