Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

Wpływ opodatkowania na przepływy BIZ między krajami UE

AbstractDownload articleDownload article

capital income taxation, tax rate effects, FDI, EU

Jakie skutki niesie za sobą prywatna własność?

AbstractDownload articleDownload article

private property, property rights, socialism, capitalism

Koncepcja rozwoju kapitalizmu Stanisława Grabskiego

AbstractDownload articleDownload article

Stanisław Grabski, historical sociologism, development of capitalism, economic reforms in the Second Polish Republic

Instytucjonalizm i jego znaczenie w analizie różnorodności form aktywności gospodarczej i zróżnicowania gospodarek kapitalistycznych

AbstractDownload articleDownload article

institutionalism, institutions, evolution, embeddedness, capitalism, network

Kryzys gospodarczy 2007–2010 w debacie ekonomistów

AbstractDownload articleDownload article

Keynesian economists versus Neoclassical economists, causes of economic crisis, economics in crisis time, remedies for crisis, the role of the State in the modern economy, the future of Capitalism

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki — problem prawa pierwszeństwa

AbstractDownload articleDownload article

share capital increase, pre-emptive right, shareholder protection, pre-emptive right exclusion, code of commercial companies

Basel III as a new global paradigm of bank regulatory standard

AbstractDownload articleDownload article

Basel III regulatory, capital requirements, capital ratio, Basel III impact, LCR, NFSR, Regulacja Bazylei III, wymogi kapitałowe, wskaźnik kapitałowy, wpływ Bazylei III

Les privatisations en Turquie: un regard critique

AbstractDownload articleDownload article

entreprises économiques d’État, privatisation, dérégulation, régulation, capital étranger

Gospodarcze interregnum w obliczu światowych przemian gospodarczych XXI wieku

AbstractDownload articleDownload article

capitalism, crisis, free market, interregnum, economic dependence

Kapitalizacja odsetek a zakaz anatocyzmu

AbstractDownload articleDownload article

interest, capitalisation, anatocism, receivables, debt

Geneza rynku papierów wartościowych w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

capital market, emergence of securities markets, Warsaw Stock Exchange

Comments on the criminal protection of the capital market in Poland

AbstractDownload articleDownload article

white-collar crimes, capital market, criminal liability, stock market offences

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout