Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12345678910 > >>

Ciało, choroba i kicz: melancholijne sublimacje we współczesnej ukraińskiej prozie młodzieżowej

AbstractDownload articleDownload article

sick body, young subculture, kitsch, loser, melancholy, sublimation

Тело в постмодернистском дискурсе (на примере творчества Виктора Ерофеева)

AbstractDownload articleDownload article

post-modernism, physiology, post-Russian reality, culture

Ciało spolonizowane. Blade twarze na Podolu w powieści Anatola Swydnyćkiego

AbstractDownload articleDownload article

Anatol Svydnytsky, Ukrainian culture, Polish colonialism, body transformation, anti-colonialism

Zygmunt Krasińskis Umgang mit der deutschen Literatur. Ein Beitrag zum deutsch-polnischen romantischen Kulturtransfer nach 1830

AbstractDownload articleDownload article

culture transfer, inspiration, aesthetic experience, reception

Franz Joseph I. erinnern oder „Das Imperium schlägt zurück“

AbstractDownload articleDownload article

Emperor, Franz Joseph I, reception, historical science, icon, culture

Mitologiczne źródła snu i ich wymiar symboliczny w twórczości Wiesława Myśliwskiego

AbstractDownload article

Wiesław Myśliwski, non-verbal communication, peasant courrent in Polish literature, social rituals, popular peasant Polish culture

Amerykański kościół elektroniczny i jego konteksty

AbstractDownload articleDownload article

evangelicalism, televangelism, megachurch, popular culture

Od Gutenberga do Tanatosa. Sposoby funkcjonowania tematu „śmierci” książki w kulturze

AbstractDownload articleDownload article

book, new media, hypertext, e-book, remediation, anthropothanatology, pop culture

Wacław Łastouski i kultura książki Białorusi

AbstractDownload articleDownload article

Vaclau Lastouski, book culture, history of the book, book science, Belarus

Писатели-эмигранты второй волны в американских письмах Нины Берберовой

AbstractDownload articleDownload article

emigration, culture, literature, periodical(s), publishing house(s), way of life, aes­thetic and artistic values

Ewolucja filozoficznego rozumienia pojęcia kultury

AbstractDownload articleDownload article

culture, legal culture, culture carrier, the scope of culture, multiculturalism

Kulturelle Aspekte in der Phraseologieforschung

AbstractDownload articleDownload article

Kultur, weit verbreitetes Idiom, Theorie des bildlichen Lexikons, bildliche Bedeutungskomponente, culture, widespread idiom, Conventional Figurative Language Theory, image component

Go to page: 12345678910 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout