Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wydatki na edukację jako czynnik konkurencyjności gospodarek rynkowych

AbstractDownload articleDownload article

konkurencyjność, efektywność, efektywność względna, metoda badania efektywności DEA, edukacja, competitiveness, efficiency, relative effectiveness, DEA efficiency method, education

Примирение непримиримого в личности и культуре. Владислав Ходасевич и Марина Цветаева

AbstractDownload articleDownload article

Bóg, poezja, kultura, ojczyzna, pojednanie, God, poetry, culture, homeland, reconciliation

The European Parliament and the negotiation of the Multiannual Financial Framework

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.11

AbstractDownload articleDownload article

European Parliament, Multiannual Financial Framework, economic crisis, relative power, political legitimisation and marketing, supranational elites, Parlament Europejski, Wieloletnia Perspektywa Finansowa, kryzys gospodarczy, władza względna, legitymizacja polityczna, elity transnarodowe

DNA — księga życia. Jak metafora wpływa na znaczenie wyrazów?

AbstractDownload articleDownload article

semantics, metaphor, genetics, DNA

Obraz stáří v moralitách raného novověku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.37

AbstractDownload articleDownload article

early modern period, human age, moralizing treatises, Bartoloměj Paprocký from Hloholy, Nathanael Vodňanský from Uračov, Havel Žalanský Phaëton, wczesna nowożytność, starość, moralitety, Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Nathanael Vodňanský z Uračova,

Projektowanie innowacyjnych inwestycji społecznych na poziomie ponadnarodowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.8

AbstractDownload articleDownload article

innovative social investments, effectiveness of social projects, transnational social policy, innowacyjne inwestycje społeczne, efektywność projektów społecznych, ponadnarodowa polityka społeczna

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout