Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Obraz starości w późnej twórczości poetyckiej Jaroslava Seiferta („Morový sloup”, „Deštník z Piccadilly”, „Býti básníkem”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.44

AbstractDownload articleDownload article

Jaroslav Seifert, Morový sloup, Deštník z Piccadilly, Býti básníkem, metaphors, linguistic picture of the world, old age, Jaroslav Seifert, Morový sloup, Deštník z Piccadilly, Býti básníkem, metafora, jazykový obraz světa, stáří

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout